icon icon

Drogi w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

 Gmina Brzeżno Gmina Połczyn-Zdrój Gmina Rąbino Gmina Sławoborze Gmina Świdwin Miasto Świdwin Miasto Połczyn-Zdrój

PZD w Świdwinie zarządza siecią 385,477 km dróg powiatowych na terenie pięciu gmin co przedstawia się następująco:

 Mapka

Lp. Nazwa gminy Ogółem Nawierzchnia
twarda
Nawierzchnia
gruntowa
drogi zamiejskie w km
1. Brzeżno 41,079 33,562 7,517
2. Połczyn-Zdrój 100,923 83,319 17,604
3. Rąbino 78,039 69,210 8,829
4. Sławoborze 64,864 56,684 8,180
5. Świdwin 91,649 88,573 3,076
ulice w mieście w km
6. Świdwin 5,089 4,948 0,141
7. Połczyn-Zdrój 3,834 3,834 0
Razem powiat385,477339,86845,609

Mapa sieci dróg w administracji Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie