icon icon
picture

Zajęcie pasa drogowego

Droga lub pas drogowy to wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z leżącymi w jego ciągu obiektami inżynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdującymi się w wydzielonym pasie...

Więcej...

picture

Lokalizacja, przebudowa i utrzymanie zjazdów

Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zjazd jest to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy, drodze stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej...

Więcej...

picture

Lokalizacja obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym...

Więcej...

picture

Pojazdy nienormatywne

Zgodnie z art. 64 a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2012 poz. 1137 z późn. zm.) zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca...

Więcej...

picture

Przystanki autobusowe

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz. U. 2011 Nr 5, poz.13) określenie przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Świdwiński...

Więcej...

picture

Reklama/baner w pasie drogowym

Zlokalizowanie reklamy/banera w pasie drogowym wymaga uzyskania zezwolenia Zarządcy drogi. Przepisy regulujące w/w lokalizację znajdują się w zakładce „Zajęcie pasa drogowego”.

Pobierz wniosek