icon


Wybierz rok:


2019

Zarządzenie nr 5/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 18.01.2019r. w sprawie obowiązku prowadzenia Dzienników Objazdu Dróg

5-2019.pdf

Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 18.01.2019r. w sprawie przekazania do utrzymania dróg i ulic powiatowych przebiegających przez obszar Powiatu Świdwińskiego wraz z infrastrukturą poszczególnym Obwodom Drogowym

4-2019.pdf

Zarządzenie nr 3/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 16.01.2019r. w sprawie czynności podejmowanych przy ustalaniu przebiegu granic pasa drogowego

3-2019.pdf

Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 02.01.2019r. w sprawie powołania zespołu ds. kontroli zarządczej w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie

2-2019.pdf

Zarządzenie nr 1/2019 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 02.01.2019r. w sprawie powołania stałej komisji rekrutacyjnej do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Powiatowym zarządzie Dróg w Świdwinie

1-2019.pdf

2018

Zarządzenie nr 5a/2018 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 25 maja 2018 roku w sprawie ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie

Zarzadzenie 5a-2018.rar

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

4-2018.rar

Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2018 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 23.10.2018r. w sprawie powołania składów stałych komisji organizacyjno-gospodarczych funkcjonujących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie

6-2018.pdf

2017

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2017 Dyrektora Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 03.07.2017r. w sprawie określenia klas dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego

3-2017.pdf

2016

Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 21 marca 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie

Zarządzenie.pdf

2014

Zarządzenie nr 7/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 08 sierpnia 2014r. w sprawie ochrony danych osobowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie

Zarządzenie nr 7.pdf

Zarządzenie nr 5/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 28.05.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg

Zarządzenie nr 5-2014.pdf

Zarządzenie Wewnętrzne nr 4/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 14 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia ANEKSU nr 1 do Regulaminu Pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg

Zarządzenie nr 4-2014.pdf

Zarządzenie nr 1 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 02.01.2014r. w sprawie: zasad dofinansowania pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych kosztów zakupu okularów lub soczewek kontaktowych korygujacych wzrok

Zarządzenie nr 1-2014.pdf

2013

Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 15.02.2013r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pozyskiwanym z wycinki drzew przydroznych zgodnie z corocznym planem wyrębu jak również poddanym zdarzeniom nieprzewidzianym (wywroty, wiatrołomy itp.)

Zarządzenie nr 2-2013.pdf

2012

Zarządzenie wewnętrzne nr 17/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 23 listopada 2012r. w sprawie określenia standardów zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Świdwińskiego

Zarządzenie nr 17.pdf

Zarządzenie nr 14/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg z dnia 26 października 2012r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie

Zarządzenie nr 14-2012.pdf

Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 27.06.2012r. w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

zarządzenie12-2012.pdf

Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 05.06.2012 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie

10-2012.pdf

Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 05.06.2012 roku w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie

9-2012.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 8/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 21.05.2012 roku w sprawie wprowadzenia zakładowych norm zużycia paliw

8-2012.pdf

Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 30.04.2012r. w sprawie użytkowania samochodów służbowych Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

7-2012.pdf

Zarządzenie 5/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 23.04.2012r. w sprawie: ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie

5-2012.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 3/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 21.02.2012 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Powiatowym Zarządzie Dróg

3-2012.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 2/2012 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 21.02.2012r. w sprawie: wprowadzenia w Powiatowym Zarządzie Dróg regulaminu okresowej oceny pracowników

2-2012.pdf

2011

Zarządzenie wewnętrzne nr 7/2011 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 8.11.2011 roku w sprawie przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej oraz środków czystości i ekwiwalentu za pranie

7-2011.pdf

Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2011 Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie z dnia 18.11.2011 roku w sprawie ustalenia stanowisk pracy na których zatrudnieni pracownicy są uprawnieni do otrzymywania posiłków profilaktycznych i napojów oraz szczegółowych zasad ich wydawania

4-2011.pdf

Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie
ul. Podmiejska 18
78-300 Świdwin

tel. 94 365 23 99
fax. 94 365 64 54

pzd@powiatswidwinski.plmapka
Wyświetl większą mapę